Дов-Бер Мейзелс - паўстанец 1861г.
Dov-Ber Meizels - an insurgent, 1861.

Жыды на Беларусі

JEWS IN BELARUS


The ideal of the Grand Duchy was of course a myth, but it was a myth of long standing, containing fewer internal contradictions then the modern nationalism of Belarus's neighbors.
Timothy Snyder.
The Reconstruction of Nations.
Ідэальнае Вялікае Княства гэта канешне міт, але гэта міт больш старажытны, маючы менш ўнутраных супярэчнасцей чым сучасны нацыяналізм суседзяў Беларусі.